KULLANICI SÖZLEŞMESİ

ALICI, İŞBU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’NU ONAYLAMAKLA, VERİLEN SİPARİŞİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURACAĞINI BİLDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. TARAFLAR

 2. SATICI

Unvanı : Turgut Taşçı

T.C No : 40957536122

Adresi : Zafer Mah. Gülaçar Sk. 822 C Blok No:2 İç Kapı No:6 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Telefon : 0535 382 62 55

Fax :

E-posta : dopdolucekmece@gmail.com

 1. ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı :

Adresi :

Telefon :

E-posta :

 1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak ilgili mevzuat hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİME İLİŞKİN BİLGİLER

 2. SATICI tarafından satılan ürün(ler)’in* özellikleri (cinsi ve türü, rengi, vs.), miktarı, KDV dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir. ALICI, ürün(ler) ile ilgili detaylı bilgiye “www.dopdolucekmece.com” adresinden ulaşabileceğini kabul eder.

Ürün Özellikleri

Adet

Satış Bedeli
(KDV dahil Toplam)

İndirim Tutarı

Toplam Tutar
(KDV dahil Toplam)

 

 

 

 

 

Her şey Dahil Toplam (KDV, Banka Vade Farkı ve Kargo ücreti dahil toplam)

 

•Kargo hariç toplam ürün bedeli :

•Kargo Ücreti :

•Kargo Dahil Toplam Bedeli :

•Ödeme Şekli ve Planı :

•Alınan Vade Farkı :

•Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

 1. Sözleşmeye konu ürün/ürünler ödeme ve güvenlik onayının alınmasını müteakiben 3 iş günü içerisinde, dijital ortamda ALICI’ nın indirebileceği şekilde teslim edilir.

 2. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’YI bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

 3. CAYMA HAKKI

 4. ALICI, SATICI tarafından satılan ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma talebini 535 924 95 65 Müşteri Hizmetleri’ni arayarak veya www.dopdolucekmece.com adresinde bulunan online alışveriş soru/talep formu ile veya posta yoluyla adresinden SATICI’ ya iletmek kaydıyla Sözleşme’ den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi ürün satışında, ürünün teslim edildiği günden itibaren işlemeye başlayacaktır. ALICI’ nın ödemeyi eft/havale yöntemleriyle yapması durumunda cayma bildiriminin ALICI’ ya ulaşmasını takiben ürün bedeli ALICI' nın banka hesabına 14 gün içinde iade edilir. Bununla birlikte, ALICI’ nın ödeme sistemleri üzerinden kredi kartı ile yaptığı ödemelere ilişkin iade prosedüründen SATICI sorumlu tutulmayacaktır.

 5. Örnek cayma formu EK’ te yer almaktadır.

 6. CAYMA HAKKININ KULLANILAMADIĞI DURUMLAR

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 15. maddesi uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici sıfatını haiz ise, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

ALICI, İŞBU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’NU ONAYLAMAKLA, VERİLEN SİPARİŞİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURACAĞINI BİLDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.