İPTAL İADE KOŞULLARI

DOPDOLU CEKMECE İPTAL ve İADE KOŞULLARI 

ALICI, www.dopdolucekmece.com sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, kendisine sunulan Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmiş olduğunu beyan eder.

SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine ve standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri ALICI tarafından ödenecektir.

SATICI, satın alınan her bir ürünü 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edecektir. Belirtilen süre içinde teslim edilmeyen Ürünler bakımından ALICI’ nın Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni sona erdirme hakkı saklıdır. Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, Sözleşme konusu ürün veya hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde ALICI' ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda SATICI teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’ ya iade eder. ALICI’ nın siparişi iptal etme hakkı yanında; Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkı saklıdır.

ALICI, teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ALICI, teslimden sonra Sözleşme konusu Ürün’ü özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

ALICI, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca eğitim materyallerinin iadesi YAPILMAMAKTADIR. Eğitim materyallerinin ayıplı çıkması durumunda, ALICI doğru ve sağlam ürünler ile değişimi talep edebilecektir. Değişim talebi teslim edilen Ürünler’in tamamı için yapılmaktadır, ürünlerin kısmen alınması gibi bir durum SATICI tarafından kabul edilmeyecektir.

Cayma hakkı, Sözleşme konusu ürünü ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim aldığı gün başlar. Bununla beraber, ALICI, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. ALICI’nın bu formu doldurarak SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine veya www.dopdolucekmece.com internet sitesi … başlığı altından iletebilir. Cayma kararının internet üzerinden iletilmesi akabinde SATICI, ALICI’ya bu hususta teyit bilgisini iletecektir.

SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa Sözleşme konusu ürünün teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’ya veya ALICI’nın ödeme yapmış olduğu banka hesabına iade edecektir.

SATICI, Sözleşme konusu ürünü ve ürün faturasını doğrudan kendisi iade alacak veya belirleyeceği üçüncü kişiye teslim aldırtacaktır. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmaması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

EK

CAYMA FORMU

(İşbu Cayma Formu, Müşteri’nin sözleşmeden cayma hakkını kullanılmak istemesi halinde doldurup, aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir.)

Kime: Dopdolu Cekmece - Turgut Taşçı

Adres: Zafer Mah. Gülaçar Sk. 822 C Blok No:2 İç Kapı No:6 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

E-posta : dopdolucekmece@gmail.com

İletişim: 0 535 924 95 65

İşbu Cayma Formu ile aşağıdaki Ürün’ün satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı kabul ve beyan ederim.

Sözleşme tarihi:

Ürünün teslim tarihi:

Cayma hakkına konu Ürün:

Müşterinin adı soyadı:

Müşterinin adresi:

Müşterinin imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Tarih: